KOHTI SOPUA JA POSITIIVISTA ILMAPIIRIÄ

Kuntalain 69 § mukaan
”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia
luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.” Viranhaltijoita koskee vastaava kunnallisessa viranhaltijalaissa, jonka mukaan ”Viranhaltijan on toimittava tehtävässään
tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.”


Toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla. Uskoisin luottamushenkilöiden ja kuntalaistenkin miettineen, mitä tämä
edellyttää, erilaisten huhujen ja kirjoitusten vaikutuksesta. Mielipiteitä saa ilmaista, arvokkaalla
tavalla. Arvioida saa, arvokkaalla tavalla, mutta ei arvostella, puhua epäasiallisesti. Käyttäytymisen tulee olla, arvokasta, toista arvostavaa ja kunnioittavaa. Politiikkaan kuuluu välillä kipakkakin keskustelu, mutta lain henki on muistettava tällöinkin.

Vuoteen 2020 kohdistuvassa tarkastuslautakunnan kertomuksessa, tuodaan esille kunnallisessa
päätöksenteossa olevan liikaa jännitteitä ja pakonomaisia vastakkainasetteluja sekä huonoa käyttäytymistä, jonka johdosta ovat alkaneet muun muassa poliisitutkinnat.

On todettava, tämän olevan erittäin valitettavaa. Meidän kaikkien, niin luottamushenkilöiden,
viranhaltijoiden, työntekijöiden kuin kuntalaistenkin kannalta.

Harmillista, että osa valtuutetuista ovat kirjoituksillaan ja käyttäytymisellään saaneet vaikutelman
kaikkien valtuutettujen, luottamushenkilöiden syyllistyneen epäasialliseen käyttäytymiseen.

Luottamushenkilöt ovat pääasiallisesti toimineet kuntalain mukaan. He ovat perehtyneet käsiteltäviin asioihin ja edistäneet monin eri tavoin kunnan sekä asukkaisen etua sekä
toimineet lain edellyttämällä tavalla, arvokkaasti. Tämän toivoisin jokaisen lukijan muistavan, erityisesti nyt kuntavaalien alla.

Toivon sovun löytyvän kaikkien kesken ja jokaisen tekevän sen eteen työtä. Tie voi olla pitkä ja
mutkia tulla välillä matkaan, kenties kiviäkin, mutta toivon tämän kaiken olevan kohti parempaa yhteistyötä kunnan ja kuntalaisten hyväksi. En nimeä ns. syyllisiä, sillä aina on myös kaikkien osattava katsoa peiliin. Jokainen on tärkeä pieni palanen yhteistyön luomisessa.

Sinäkin olet tärkeä positiivisemman ilmapiirin luomisessa kuntaamme! Se on parasta mainosta kunnallemme.

Maritta Mynttinen, Valtuuston puheenjohtaja

Julkaistu 5.5 Hirvensalmelainen

POLITIIKAN SEKAMETELISOPPA

Ensimmäinen kuukausi uutta vuotta on kulunut. Joulun ajasta kenties on vielä muistoissa kielenpäällä perinteisen sekametelisopan maku.

Huhtikuussa pidettävät kuntavaalit lähestyy. Puolueiden ja erilaisten ryhmittymien kisa ehdokkaista alkaa käymään jo kuumana. Maaliskuun alkupuolella pitäisi jättää ehdokashakemukset.

Mielikuva on muodostunut monelle politiikasta väittelynä ja riitelynä, jolloin positiivisetkin saavutukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kuntien vaikeat taloustilanteet ja siihen liittyvät
erilaiset keinot säästävät vähäisiä veroeuroja, ovat vaikeita asioita. Houkuttelevaisuus lähteä mukaan kuntapolitiikkaan, vaikka kiinnostusta asioiden hoitoon olisikin, on vähentynyt.

Kuntapolitiikka koostuu erilaisista aatteellisista lähtökohdista, erilaisista mielipiteistä, erilaisista ihmisistä. Sekametelisoppa koostuu myös erilaisista aineksista, jos ainekset osuvat
kohdalleen, syntyy hyvää. Aina ei voi syntyä tasalaatuista, mutta erilaiset vivahteet synnyttävät uutta. Se millaista kuntapolitiikkaa syntyy, voi jokainen ehdokas ja myöhemmin valtuutettu/lautakunnan jäsen olla vaikuttamassa. Heitetäänkö sekaan reippaasti suolaa kitkeröittämään vai sopivasti kohtuudella yhteistyöllä mausteita, joista syntyy makoisaa tulostakin.

Yksinkertaisesti kuntapolitiikka on sinun, minun, meidän jokaisen kuntalaisen arkeen kuuluvien palveluiden hoitamista. Miten satsataan mm päivähoitoon, kouluihin, kirjastoon tai sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Entä miten lähiliikuntapaikat, tiet, kadut pidetään kunnossa. Lähde rohkeasti mukaan vaikuttamaan ja kehittämään makoisaa elämää omaan kuntaasi!

Julkaistu tammikuu 2021