SINÄ+MINÄ=ME

KAIKKI YHDESSÄ KESKUSTANAISET

Aikoinaan pyysin äidiltäni sisarta,
tuolloin sain naurahduksen. Pikku veli minulla tuolloin jo oli. Nyt olen saanut
monta sisarta Keskustanaisissa. Äidilleni on tästä annettava kiitos, sillä hän
osaltaan ohjannut minut Keskustanaisiin.

Takanani on pitkä kokemus järjestötyöstä. Nuorena vedin kerhoja, opiskeluaikaan olin aktiivisesti mukana opiskelijayhdistyksessä. Myöhemmin olen toiminut eri yhdistyksissä monissa eri rooleissa, aina talkootyöläisestä puheenjohtajan tehtäviin. Tutuksi ovat tulleet erilaiset koulutustehtävät jot työni puolesta, mutta myös järjestöpuolellakin. Olen vetänyt muun muassa ehdokaskoulutuksia ja kokoustekniikan kursseja.


1. Me - Keskustanaiset

Me kaikki yhdessä olemme enemmän. Keskustanaiset ovat 80 vuoden ajan tuoneet esille arjen ääntä. Naisten, lasten, perheiden ääntä ja tasa-arvon tärkeyttä, pohjana alkiolaisuuteen perustavat arvot. Tämä ääni on saatava enemmän näkyville.

Eri sukupolvet kohtaavat Keskustanaisissa ja tämä sukupolvien välinen ymmärrys on yksi Keskustanaisten voima. Tämä voima tulee jatkua. Olen valmis viemään sitä eteenpäin kohti 2030- lukua varapuheenjohtajana.

2. Keskustanaisten järjestötyö

Keskustanaiset ympäri Suomea ovat tehneet aktiivista järjestötyötä vapaaehtoisina. Järjestötyöhön liittyvän peruspaketin tulisi olla kunnossa, tuki ja turva niin piireissä kuin paikallisyhdistyksissä toimiville. Rungon toiminnalle antavat muun muassa piirien ja paikallisyhdistysten säännöt, joita tulisi kehittää eteenpäin. Vuosikello helpottaisi perusjärjestötyön elämää, jolloin kehittämiselle ja yhteisölliselle toiminnalle jäisi enemmän aikaa.

Olen pitkään ollut mukana järjestötoiminnassa. Digiloikka on tuonut uusia mahdollisuuksia toimintaan, mutta on myös huomioitava ne jäsenet, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietoliikennettä. Myös he ovat arvokkaita. Toivon voimaannuttavan tunteen säilyvän jokaisessa Keskustanaisten piirissä ja paikallisyhdistyksessä.

3. Yhdessä kohti 2030-lukua

Keskustan on tehtävä omiin arvoihin ja visioihin perustuvaa politiikkaa. Politiikka sanana saa monet nostamaan jo karvat pystyyn, vaikka se on sitä arkea mitä elämme. On tärkeää saada näkymätöntä kynnystä madaltumaan ja häviämään, jotta saamme vaikuttamiseen lisää mukaan henkilöitä, jotka kokevat Keskustan ja Keskustanaisten arvot läheisiksi. Vuoden 2017 kuntavaaleissa Keskustalla oli ehdokkaista naisia 39,7 %. Tärkeätä on kannustaa ja auttamaan löytämään naisia omaa polkuaan vaikuttamiseen, ja myös työhön, ”työtä tekee ihminen, ei sukupuoli”.